Space Coast Prepper Forums
mbt 9892 - Printable Version

+- Space Coast Prepper Forums (http://spacecoastpreppers.com/forum)
+-- Forum: Main Category (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Space Coast Prepper Forum (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: mbt 9892 (/showthread.php?tid=2019)mbt 9892 - bowdwdpts - 08-18-2014 01:40 PM

Er zijn momenten dat ik me een uitgedroog mbt de druif voel. De stekker is stukken kleiner dan de adapter, maar er loopt we fitflop sale l een kabel van circa 1,5 meter. De noodzaak van twee toetsen ( voor het klikken en voor scrollen/inzoomen) is in onze ogen nog wel een drempel. Lagere werkgelegenhe mbt schoenen idsgroeiDe uitke