Space Coast Prepper Forums
MBT tilbud - Printable Version

+- Space Coast Prepper Forums (http://spacecoastpreppers.com/forum)
+-- Forum: Main Category (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Space Coast Prepper Forum (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: MBT tilbud (/showthread.php?tid=39172)MBT tilbud - onsjjewvg - 09-19-2014 02:46 PM

Og s? er det Lars Vilks' to tilbagev?rende v?rker i Ladonia: Nimis MBT tilbud og Arx. Det er naturligvis atter spekulationer - ondskabsf MBT ulde vil nogen mene. Det v?rste er, at s?dan en forret ikke koster mere end 95 kroner, hvilket f?r